dla dzieci dzieciarnia o dzieciach
      strona główna    zaproponuj stronę    spis kategorii    kontakt   

 

Fantazja - Radom

Centrum zabaw Fantazja - zabawa u nas to wspania?e prze?ycie dla dzieci, które mog? wyhasa? si? do woli i zarazem okazja do wspólnego bezstresowego sp?dzenia czasu z dzie?mi oraz znajomymi w mi?ej atmosferze przy kawie lub herbacie.

U nas mo?na zorganizowa? imprezy okoliczno?ciowe czyli Super Zabaw? dla Twojego dziecka bez gor?czki, przygotowa? i sprz?tania.

Ka?dy z nas by? kiedy? dzieckiem, wtedy ulubion? zabaw? by?o wchodzenie po drabinkach, zje?d?anie ze ?lizgawek, przechodzenie ró?nymi kana?ami, ukrytymi przej?ciami. Ka?dy z nas to robi?, nie tylko dlatego, ?e by?o to ekscytuj?ce i troch? niebezpieczne, ale przede wszystkim dlatego, ?e rodzice zabraniali. Ka?dy dzieciak czu? wówczas co? w rodzaju wolno?ci i niezale?no?ci.

W Radomiu istnieje Centrum Zabaw „Fantazja”, gdzie dzieciaki mog? bezpiecznie szale? po ró?nego rodzaju drabinkach, schodkach, tunelach i zje?d?alniach. Wszystkie sprz?ty s? solidne, wytrzyma?e i odporne nawet na doros?ego cz?owieka. Ca?o?? tego kompleksu mie?ci si? w pomieszczeniu zamkni?tym i w zimie ogrzewanym, a wi?c i w ?nieg jak i podczas deszczu dzieci mog? buszowa? w basenie z pi?eczkami, czy bi? rekord w szybko?ci zjazdu ze ?lizgawek od 1,5 do 7 metrów d?ugo?ci.
Wszystkie sprz?ty znajduj?ce si? na sali s? nie tylko bezpieczne, ale równie? estetyczne i kolorowe. Ka?dy ma?y cz?owiek bawi?c si? w tych (jak dla doros?ego) skomplikowanych tunelach czuje si? jak w kosmosie, równie? za spraw? efektownych graffiti, które zdobi? ?ciany.


http://www.fantazja.radom.pl

 
zobacz także:
Berek - Wroc?aw 
Family Park - Bydgoszcz 
KidsPlay - Warszawa 
Fantazja - Radom 
Figloland - Chorzów 
Fiku-Miku - Zabrze 
Anikino - Kraków 
spis kategorii:

artykuły dla niemowląt
książki dla dzieci
meble dla dzieci
pokój dziecięcy
porady dla rodziców
rozrywka dla dzieci
ubrania dla dzieci
usługi
wypoczynek dla dzieci
zabawki dla dzieci
zdrowie dziecka
stronę oglądano: 30656 razy

      strona główna     zaproponuj stronę     spis kategorii     kontakt    

© Copyright by Joanet - Bydgoszcz 2007